Prawo do dokumentacji chorego

Zgodnie z art. 26 ust. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Dalej czytamy:

Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Takie zapisy w ustawie oznaczają, że jeżeli chory przed swoją śmiercią nie upoważnił nikogo z najbliższych do wglądu w swoją dokumentację medyczną, placówka, która te dokumenty ich nie nie udostępni. Rodzina spotka się z odmową udostępnienia dokumentacji.

Co można zatem zrobić?

Przede wszystkim pacjent powinien przygotować takie upoważnienie wcześniej. Niestety często chorzy trafiają do placówek służby zdrowia w stanie, który uniemożliwia napisanie lub podpisanie takiego upoważnienia. Często też chorzy nie wiedzą, że powinni taki dokument podpisać.

Rodzina zmarłego, gdy nie posiada upoważnienia do wglądu do dokumentacji medycznej znajduje się w trudnej sytuacji. O zgodę na wgląd musi wystąpić do sądu lub do prokuratora. Jest to możliwe w przypadku podejrzenia  popełnienia przestępstwa.

Rzecznik Praw Pacjenta- Krystyna Kozłowska postuluje zmianę przepisów ustawy i wprowadzenie domniemanej zgody pacjenta na udostępnienie dokumentacji najbliższej rodzinie. Pacjent mógłby zastrzec, że nie wyraża zgody na udostępnienie dokumentów.

Moim zdaniem jednak, takie zmiany nie powinny zostać wprowadzone do rozdziału 7 ustawy. Pacjent przecież może chcieć zachować w tajemnicy przed bliskimi swój stan zdrowia; być może dokumentacja będzie zawierać dane „wrażliwe” na temat pacjenta.  Ponadto coraz więcej osób żyje w związkach partnerskich – partner chorego nadal miałby utrudniony dostęp do dokumentów.

Może lepiej Pani Rzecznik powinna przeprowadzić kampanię uświadamiającą pacjentów o prawie do dokumentacji medycznej, w tym o upoważnieniu do wglądu?

Więcej  na ten temat można przeczytać w artykule Rodzina bez prawa do dokumentacji chorego członka rodziny .


One thought on “Prawo do dokumentacji chorego”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.