Archive for the 'Zakażenia szpitalne' Category

Czy pozwy o odszkodowania zaleją szpitale? #RZECZoPRAWIE w Rzeczpospolitej

wtorek, 24 maja, 2016

Dzisiaj byłam gościem Ewy Usowicz w #RZECZoPRAWIE w redakcji Rzeczpospolitej. Rozmawiałyśmy o błędach medycznych, o wchodzących niebawem w życie standardach łagodzenia bólu porodowego, o tym czy sprawy sądowe związane z błędami trwają długo i jak się do nich przygotować. Streszczenie rozmowy jak i nagranie dostępne jest na portalu Rzeczpospolitej. Link poniżej. Pacjenci coraz częściej procesują […]

Zakażenia szpitalne w Prawie Agaty

poniedziałek, 28 maja, 2012

Uważni Czytelnicy mojego drugiego bloga Temida Jest Kobietą wiedzą, że czasami zamieszczam wpisy – komentarze do sprawy, którą akurat prowadzą bohaterowie serialu Prawo Agaty. Dzisiaj więc wpis nawiązujący do ostatniego odcinka, w którym do kancelarii trafia grupa klientów poszkodowana przez jeden szpital. Nie będę skupiać się na instytucji pozwu zbiorowego, a zajmę się kwestią zakażeń. […]

Zadośćuczynienie za zakażenie

środa, 19 października, 2011

Tematyka zakażeń szpitalnych ma na blogu swoją kategorię, bowiem od pewnego czasu można zaobserwować istotny wzrost spraw sądowych związanych z zakażeniami pacjentów w szpitalach. Prowadzonych procesów jest coraz więcej, a i sami pacjenci uzyskują coraz większe zadośćuczynienia z tego tytułu [zadośćuczynienie sąd przyznaje za ból i cierpienie, którego doznał pokrzywdzony pacjent], lub zadośćuczynienia i odszkodowania […]

Czy w szpitalach publicznych jest czysto?

środa, 15 grudnia, 2010

Szukając dziś pewnych informacji w internecie na jednym z portali natrafiłam na wpis „Polacy leczeni w oborach?” Chodziło oczywiście o czystość w naszych szpitalach oraz o sprawdzenie, ile w tej kwestii zmieniło się od słynnego raportu Najwyższej Izby Kontroli z marca 2009 r. Raport na temat kontroli żywienia i czystości w szpitalach publicznych był przeprowadzony […]

Zakażenia szpitalne – staranność leczenia

poniedziałek, 29 listopada, 2010

W polskich szpitalach nadal dochodzi do ogromnej liczby zakażeń. Coraz więcej zakażonych pacjentów dochodzi swoich roszczeń, większość z nich wygrywa odszkodowania i zadośćuczynienia w procesach sądowych. Należy również podkreślić, że kwota zasądzanych odszkodowań wzrasta. Środowisko lekarskie uważa, że ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi jest niedoskonała. W naszym kraju nie […]

Zakażenia szpitalne – kwestie dowodowe II

wtorek, 23 listopada, 2010

W niedawnym wpisie Zakażenia szpitalne-kwestie dowodowe poruszyłam temat inicjatywy dowodowej w sprawach pacjentów zakażonych w szpitalach. Dzisiaj omówienie całej sprawy  oraz uzasadnienie  orzeczenia Sądu Najwyższego (I CSK 67/10) znajdziemy w dwóch dziennikach – Rzeczpospolitej oraz Gazecie Prawnej. Okazało się, że w sprawie prócz problemu wskazania placówki medycznej, w której do zakażenia doszło istotne było  również […]

Zakażenia szpitalne – kwestie dowodowe

czwartek, 18 listopada, 2010

Przeczytałam dziś artykuł o mężczyźnie zakażonym w dzieciństwie żółtaczką, któremu sądy odmówiły wypłaty odszkodowania. Wszystko przez opinie biegłych,  z których nie wynikało jednoznacznie gdzie mogło dojść do zakażenia – pacjent bowiem był leczony w dwóch placówkach. Pomimo, że w tego typu sprawach sądom wystarczy domniemanie zakażenia w placówce szpitalnej – jak orzekł Sąd Najwyższy w […]

Zakażenia szpitalne

czwartek, 4 listopada, 2010

W niedawnym wpisie dotyczącym proponowanej pozasądowej procedury dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wypowiadałam się na temat zastosowania tej procedury do przypadków zakażeń szpitalnych. Dzisiaj wstęp do dokładnego omówienia problemu zakażeń szpitalnych oraz roszczeń, które mogą wysuwać pacjenci. Przesłanką odpowiedzialności szpitala za zakażenia (głownie wirusem żółtaczki typu B i C) jest powstanie u pacjenta szkody z zakażeniem związanej. […]

Zakażenia szpitalne a nowa procedura dochodzenia roszczeń

piątek, 29 października, 2010

W sytuacji szkody w postaci zakażenia szpitalnego pacjenci mogą ubiegać się na drodze postępowania sądowego o uzyskanie: zadośćuczynienia za doznane krzywdy odszkodowania Pozwanym w sprawie jest ZOZ, w którym doszło do zakażenia. W tego typu sprawach orzecznictwo i literatura fachowa jednoznacznie uznają, że szkoda, której doznał pacjent na skutek zakażenia chorobą zakaźną jest wynikiem niedbalstwa […]