Błąd lekarski – odszkodowanie

Ministerstwo Zdrowia przekazało kilka dni temu do konsultacji społecznych projekt ustawy zmieniającej ustawę o prawach pacjenta.

Źródło: DGP

Zmiany są związane z procedurą wypłacania odszkodowań za błąd medyczny oraz rent. Aby przyspieszyć wypłaty resort zdrowia chce powołać do życia specjalne komisje wojewódzkie do spraw orzekania o błędach medycznych, do których pacjent, lub jego przedstawiciel ustawowy, będzie mógł się zwrócić z wnioskiem o ustalenie  takiego błędu.

Zgodnie z projektem za błąd medyczny będą uważane:

nieumyślne postępowanie osoby wykonującej zawód medyczny w szpitalu w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, niezgodne z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej, w wyniku którego nastąpiło:
1) zachorowanie na chorobę zakaźną wywołaną zakażeniem pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym;
2) uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia płodu albo dziecka lub matki, albo śmierć co najmniej jednego z nich – w przypadku świadczeń zdrowotnych udzielanych tym pacjentom w związku z ciążą, porodem lub połogiem;
3) uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta, w przypadku:
a) nieprawidłowej diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie
albo opóźniła właściwe leczenie przyczyniając się do rozwoju choroby,
b) nieprawidłowego użycia sprzętu lub aparatury medycznej,
c) wykonania w nieprawidłowy sposób zbiegu operacyjnego.

Wniosek będzie można złożyć w terminie 1 roku od dnia, w którym pacjent dowiedział się o zaistnieniu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia pacjenta albo śmiercią pacjenta. Złożenie wniosku będzie przerywać bieg terminów zapisanych w kodeksie cywilnym.

Ustawa przewiduje również, że:

Maksymalna wysokość:
1) odszkodowania za błąd medyczny:
a) w przypadku śmierci pacjenta wynosi 300 000 zł,
b) w przypadku, gdy skutkiem błędu nie jest śmierć pacjenta wynosi 100 000 zł;
2) renty wynosi 3000 zł.

Jeżeli projekt w tym kształcie zostanie zaakceptowany ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r. Będzie to radykalna zmiana, która powinna spowodować znaczne przyspieszenie w rozpatrywaniu tego typu spraw, które obecnie ciągną się latami.

Cały projekt wraz z uzasadnieniem można znaleźć tu.

Więcej na temat proponowanych zmian w Gazecie Prawnej .

Chcesz otrzymywać więcej informacji związanych z prawami pacjenta? Zapisz się do newslettera.

2 thoughts on “Błąd lekarski – odszkodowanie”

  1. Adam pisze:

    O pozywaniu lekarzy o błąd jest coraz głośniej. Niestety zdarza się że ludzie nadużywają tego prawa i pozywają lekarzy z byle powodu. Albo nawet i bez powodu…

  2. beta81 pisze:

    Taka walka ze szpitalami to trochę trudna sprawa. Zwłaszcza, żeby udowodnić,że to ich wina. Na przykład jak zarazisz się czymś będąc w szpitalu, powiedzą, że to już złapałeś przed przyjściem do szpitala, a teraz dopiero masz objawy. Fakt, że czasem ludzie wymyślają dużo nieprawdziwych rzeczy i próbują wyciągnąć od szpitala pieniądze. Tak czy inaczej, najlepiej nie działać na własną rękę, bo to nic nie da, tylko zgłosić się do kancelarii żeby takie [reklama na blogu jest płatna]odszkodowanie za błąd medyczny uzyskała.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.