Zawezwanie do próby ugodowej – wzrost opłat sądowych

pieniądze

Zawezwanie do próby ugodowej jest praktykowane często w sprawach z zakresu prawa medycznego.

Zazwyczaj chodzi o przerwę biegu przedawnienia, tak żeby poszkodpwany pacjent lub jego rodzina mógł wytoczyć sprawę cywilną po upływnie trzech lat od dowiedzenia się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawy.

Istota zawezwania do próby ugodowej, koncentruje się na szansie uniknięcia klasycznego procesu (efekt ten osiągamy niestety niezmiernie rzadko, a szkoda), co przejawia się  w szybkości postępowania, brakiem postępowania dowodowego oraz niskim kosztami. Obecnie opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o prawa majątkowe-gdy wartość przedmiotu sprawy nie przekracza 10.000 złotych to koszt na poziomie 40 złotych (opłata stała), z kolei jeśli wartość przedmiotu sprawy przekracza 10.000 złotych, albo postępowanie dotyczy praw niemajątkowych, opłata stała to 300 złotych.

Nowelizacją z dnia 6 sierpnia 2019 r. nastąpiły zmiany w procedurze cywilnej oraz niektórych innych ustawach, w tym w ustawie o kosztach sądowych. Dotyczą m.in. zmiany wysokości opłaty od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Opłata ta, wynosić będzie 1/5 opłaty od pozwu.  Co istotne, zmiana zacznie obowiązywać zaledwie po 14 dniach od ogłoszenia, od 21 sierpnia br.

W przypadku większości spraw  o błąd medyczny oznaczać to będzie wzrost opłaty.

Dlaczego – sprawdźmy

Tak będzie od 21.08.2019 r.

W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą
ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia
wynoszącej:
1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
2) ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych;
3) ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych;
4) ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych;
5) ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych.

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub
wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę
stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Przykład:

Pani Marta chce wystąpić z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej przeciwko szpitalowi XYZ Sp. z o.o. w K. Jej propozycja ugody to 250.000 tys. zł. Od tej kwoty należy wyliczyć wpis sądowy w wysokosci 5% – co daje nam 12.500 zł. 1/5 tej kwoty to 2500 zł, zamiast 300 zł obecnie.

Zatem Pani Marta powinna się z wnioskiem pospieszyć.

Jedyne pocieszenie jest takie, że koszty te można będzie się potem starać odzyskać jeżeli próba ugodowa będzie bezskuteczna – w procesie cywilnym.

Niewątpliwe taki wzrost opłat sądowych, znacznie podreperuje budżet Skarbu Państwa, ale czy projektowane zmiany przyczynią się do usprawnienia polskiego sądownictwa? Czyżby ugody stały się passé?

Podsumowując, jeśli masz w planach złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej na aktualnie obowiązujących zasadach, nie zwlekaj, czasu jest niewiele.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.