Standardy porodowe

środa, 27 października, 2010

Niedawno zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Dokument ten zacznie obowiązywać 8 kwietnia 2011 roku. Jak sama nazwa wskazuje rozporządzenie, a […]