Odszkodowanie za błąd medyczny (lekarski)

piątek, 5 listopada, 2010

W przypadku roszczeń związanych z błędem medycznym możemy dochodzić: 1. odszkodowania – którego zadaniem jest rekompensata poniesionych przez pacjenta strat; 2. zadośćuczynienia – czyli rekompensaty strat niematerialnych (za ból, cierpienie fizyczne oraz psychiczne) 3. renty – w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, gdy poszkodowany traci np. zdolność do pracy Odszkodowanie zatem będzie zależało od wysokości […]

Błąd lekarski – odszkodowanie

czwartek, 9 września, 2010

Ministerstwo Zdrowia przekazało kilka dni temu do konsultacji społecznych projekt ustawy zmieniającej ustawę o prawach pacjenta. Źródło: DGP Zmiany są związane z procedurą wypłacania odszkodowań za błąd medyczny oraz rent. Aby przyspieszyć wypłaty resort zdrowia chce powołać do życia specjalne komisje wojewódzkie do spraw orzekania o błędach medycznych, do których pacjent, lub jego przedstawiciel ustawowy, […]

Odszkodowania za błędy lekarskie – przygotowania do procesu

poniedziałek, 30 sierpnia, 2010

Od czego ma zacząć pacjent, który został pokrzywdzony w wyniku błędu lekarskiego? Aby maksymalnie skrócić czas długotrwałych procesów sądowych z tytułu odszkodowań za błędy lekarskie należy się do nich bardzo dobrze przygotować. Przede wszystkim należy zdobyć jak najszerszą dokumentację medyczną (w tym w szczególności historii choroby, opisów operacji, kart konsultacji medycznych, wyników badań diagnostycznych, opisów […]