Co pacjent musi udowodnić przed sądem gdy dochodzi roszczeń związanych z błędem medycznym?

środa, 10 listopada, 2010

Na podstawie zebranej dokumentacji medycznej, będącej dowodem w procesie sądowym związanym  z błędem medycznym pacjent musi: 1. udowodnić, że lekarz popełnił błąd w sztuce medycznej (zgodnie z aktualnymi kanonami praktyki medycznej), 2. lekarz był winny błędowi, 3. pacjent poniósł szkodę, 4. pomiędzy zawinionym błędem lekarskim a szkodą pacjenta istnieje tzw. adekwatny związek przyczynowo-skutkowy Jeżeli chcesz […]

Odszkodowanie za błąd medyczny (lekarski)

piątek, 5 listopada, 2010

W przypadku roszczeń związanych z błędem medycznym możemy dochodzić: 1. odszkodowania – którego zadaniem jest rekompensata poniesionych przez pacjenta strat; 2. zadośćuczynienia – czyli rekompensaty strat niematerialnych (za ból, cierpienie fizyczne oraz psychiczne) 3. renty – w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, gdy poszkodowany traci np. zdolność do pracy Odszkodowanie zatem będzie zależało od wysokości […]

Rządowy projekt zmian w ustawie o Prawach Pacjenta trafił do Sejmu

wtorek, 26 października, 2010

Znamy już dokladnie rządowy projekt zmian w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, trafił on właście do Sejmu, gdzie na 27 pażdziernika zaplanowano jego pierwsze czytanie. O wcześniejszym kształcie projektu można przeczytać tutaj. Jak zatem obecnie wygląda ten projekt? Przede wszystkim zmieniono definicję błędu medycznego. Obecnie za błąd medyczny uznano: zakażenia pacjenta biologicznym […]

Świadomość praw chorych wzrasta

sobota, 11 września, 2010

Chorzy są coraz bardziej świadomi swoich praw. Liczba porad udzielonych przez Rzecznika Praw Pacjenta, liczona rok do roku, wzrosła trzykrotnie. Rośnie również roszczeniowość pacjentów. O co można skrżyć szpital? O to, że lekarze narazili ich na stres, że personel był nieuprzejmy, że pobrano bez zgody krew. Zdarzyło się też, że kobieta po ośmiu latach wytoczyła […]

Błąd lekarski – odszkodowanie

czwartek, 9 września, 2010

Ministerstwo Zdrowia przekazało kilka dni temu do konsultacji społecznych projekt ustawy zmieniającej ustawę o prawach pacjenta. Źródło: DGP Zmiany są związane z procedurą wypłacania odszkodowań za błąd medyczny oraz rent. Aby przyspieszyć wypłaty resort zdrowia chce powołać do życia specjalne komisje wojewódzkie do spraw orzekania o błędach medycznych, do których pacjent, lub jego przedstawiciel ustawowy, […]

Odszkodowania za błędy lekarskie – przygotowania do procesu

poniedziałek, 30 sierpnia, 2010

Od czego ma zacząć pacjent, który został pokrzywdzony w wyniku błędu lekarskiego? Aby maksymalnie skrócić czas długotrwałych procesów sądowych z tytułu odszkodowań za błędy lekarskie należy się do nich bardzo dobrze przygotować. Przede wszystkim należy zdobyć jak najszerszą dokumentację medyczną (w tym w szczególności historii choroby, opisów operacji, kart konsultacji medycznych, wyników badań diagnostycznych, opisów […]