Rzecznik Praw Pacjenta – mija rok

piątek, 22 października, 2010

W tym miesiącu przypada rok urzędowania Rzecznika Praw Pacjenta. Drugiego października 2009 r. została nim Pani Krystyna Barbara Kozłowska. Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej i został powołany ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawowe zadania Rzecznika to: prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe […]