Search Results

Zdarzenie medyczne czyli nowa procedura dochodzenia roszczeń przez pacjentów

wtorek, 3 maja, 2011

Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku Praw pacjent oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych została przegłosowana przez Sejm po poprawkach Senatu i czeka tylko na podpis prezydenta. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2012 r. O projekcie wspominałam na blogu w kilku wpisach, teraz znamy już ostateczny […]

Odleżyny – uszkodzenie ciała będące zdarzeniem medycznym

wtorek, 12 maja, 2015

Obecnie prowadzę sprawę pacjentki, u której niewłaściwa profilaktyka przeciwodleżynowa podczas długiej hospitalizacji doprowadziła do powstania mniejszych odleżyn II i III stopnia, oraz dwóch dużych odleżyn IV stopnia, które ogromnie ciężko było wyleczyć – a zajmował się tym… maż pacjentki, gdyż ze szpitala wypisano ją z otwartymi ranami odleżynowymi.

Pacjent, zdarzenie i dwa roszczenia

poniedziałek, 23 lipca, 2012

Czasami bywa tak, że zdarzenie (bezprawne zachowanie)  np. szpitala lub lekarza będzie dawało możliwość wytoczenia dwóch spraw cywilnych lub dwóch roszczeń w jednym pozwie. Jak to możliwe? Roszczenie o zadośćuczynienie przewidziane w art. 445 § 1 k.c. oraz zadośćuczynienie będące następstwem zawinionego naruszenia praw pacjenta (art. 19a ustawy z 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej) […]

Odpowiedzialność pracownicza personelu medycznego w przypadku orzeczenia zdarzenia medycznego

piątek, 22 czerwca, 2012

No i stało się. Kujawsko-Pomorska Komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych wydała  pierwsze orzeczenie pozytywne tzn. uznała, że w jednej z bydgoskich placówek doszło do zdarzenia medycznego. Prasa medyczna oczywiście doniosła o winie szpitala, co oczywiście jest błędem, bo o  żadnej winie szpitala mowy być nie może. Zgodnie z przepisami jest to system „no fault”, […]

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego – cz.II

niedziela, 5 lutego, 2012

Dzisiejszy wpis jest kontynuacją niedawnego wpisu Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego – cz. I. Zgodnie z przepisami pisemny wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego należy skierować do Komisji właściwej ze względu na miejsce położenia szpitala. Zatem jeżeli mieszkasz w Gdańsku, a leczyłeś się w Bydgoszczy swój wniosek musisz skierować do Kujawsko-Pomorskiej Komisji ds. orzekania o zdarzeniach […]

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego – cz. I

środa, 4 stycznia, 2012

Temat zdarzeń medycznych bardzo interesuje pacjentów. Od 1 stycznia tego roku pacjenci mogą dochodzić bowiem roszczeń majątkowych (odszkodowanie, zadośćuczynienie) od szpitala, w przypadku zdarzeń medycznych, do których doszło po 1 stycznia 2012 r. Termin zdarzenia medyczne ma szerszą definicję niż terminy błąd lekarski czy błąd medyczny, którymi się często posługujemy. Dzisiaj więc trochę informacji na […]

Zdarzenia medyczne – są projekty rozporządzeń

sobota, 12 listopada, 2011

Wojewódzkie Komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych powinny rozpocząć swoją pracę w styczniu 2012 r. Tak zakłada nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o której wspominałam na blogu kilka razy. Ministerstwo Zdrowia przygotowało dwa projekty rozporządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania procedury postępowań w sprawie zdarzeń medycznych. Pierwszy projekt dotyczy zryczałtowanej wysokości […]

Zdarzenia medyczne – kilka uwag

poniedziałek, 17 października, 2011

Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wchodzi w życie dopiero 1 stycznia 2012 r., ale już teraz środowiska prawników, lekarzy i zakładów ubezpieczeń przygotowują się do jej wejścia. Pytań i niewiadomych jest bowiem sporo. Niedawno w Toruniu odbyła się ciekawa konferencja poświęcona nowej procedurze: KOMPENSACJA SZKÓD WYNIKŁYCH ZE ZDARZEŃ MEDYCZNYCH – problematyka […]

7 powodów dla których Wojewódzkie Komisje ds. Zdarzeń Medycznych są nieefektywne

poniedziałek, 9 stycznia, 2017

Wojewódzkie Komisje do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych Wojewódzkie Komisje do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych funkcjonują już 4 lata. Miały odciążyć sądy i usprawnić przyznawanie rekompensat poszkodowanym wskutek zdarzeń medycznych pacjentom. W praktyce Komisje okazały się mało skuteczne i wymagają dużej reformy, jeżeli system ten ma działać prawidłowo. Mając doświadczenie w prowadzeniu spraw przed […]

Śmierć dziecka wyceniona na… 1 zł

poniedziałek, 16 grudnia, 2013

O tej bulwersującej sprawie czytamy w dzisiejszej Gazecie. Szpital „wycenił” śmierć dziecka na 1 zł. Stało się tak ponieważ Wojewódzka Komisja do Spraw Zdarzeń Medycznych orzekła, że w szpitalu doszło do błędu. Maksymalna kwota, której można  żądać w takim wypadku to 100 tysięcy złotych. Przepisy nie określają kwot minimalnych, co więcej skonstruowane są ta, że […]