Search Results

Ugoda w sprawie o błąd medyczny – kwestia podatku

sobota, 29 września, 2018

Ugoda to najprostszy i chyba najszybszy  i stosunkowo tani sposób zakończenia sprawy o błąd medyczny. Bez długiego procesu z obszerną listą świadków, bez opinii lekarskich, ktore to często najbardziej ten proces wydłużają w czasie. Pisałam o niej już kilka razy, chociażby w tym wpisie. Jeżeli pacjent zdecyduje się na podpisanie ugody musi pamiętać jeszcze o […]

Błąd medyczny, czy tragiczna w skutkach pomyłka?

czwartek, 14 maja, 2015

W mediach głośno dzisiaj o pomyłce, do której doszło w jednym z wrocławskich szpitali. Pacjentowi usunięto … zdrową nerkę. Planowo pacjentowi miano usunąć nerkę zaatakowaną przez nowotwór. Chirurg, z wieloletnim doświadczeniem popełnił najprawdopodobniej ogromny błąd medyczny. Teraz pacjenta czeka dalsze skomplikowane leczenie, być może przeszczep nerki. Lekarz został zawieszony w czynnościach. Szpital zawiadomił już prokuraturę […]

Błąd medyczny a błąd organizacyjny- artykuł w najnowszym numerze Działalności Leczniczej w praktyce

środa, 14 sierpnia, 2013

 

Solidarna odpowiedzialność lekarza i szpitala za błąd medyczny

piątek, 28 stycznia, 2011

Nawet w przypadku gdy lekarza wiąże ze szpitalem umowa kontraktowa, za błąd medyczny popełniony przez tego lekarza odpowiadać będzie również szpital – taki wniosek płynie z orzeczenia, które Sąd Najwyższy wydał 26 stycznia  tego roku w sprawie IV CSK 308/10. Zdaniem Sądu Najwyższego jeżeli szpital (udzielający zamówienia) podpisze z lekarzem (przyjmujący zamówienie) umowę kontraktową nie […]

Organizacyjny błąd medyczny

poniedziałek, 6 grudnia, 2010

Do przygotowania tego wpisu skłoniła mnie szeroko opisywana w mediach sprawa śmierci dwóch pacjentów pewnego szpitala. W wyniku przeprowadzonej przez NFZ kontroli stwierdzono tam szereg nieprawidłowości. Szpital otrzymał 211 tysięcy kary. Pacjentka kilka dni przeleżała w szpitalu bez opisu zdjęć z tomografu ponieważ brakowało radiologów, podobnie było z pacjentem, który dodatkowo zaraził się w szpitalu […]

Odszkodowanie za błąd medyczny (lekarski)

piątek, 5 listopada, 2010

W przypadku roszczeń związanych z błędem medycznym możemy dochodzić: 1. odszkodowania – którego zadaniem jest rekompensata poniesionych przez pacjenta strat; 2. zadośćuczynienia – czyli rekompensaty strat niematerialnych (za ból, cierpienie fizyczne oraz psychiczne) 3. renty – w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, gdy poszkodowany traci np. zdolność do pracy Odszkodowanie zatem będzie zależało od wysokości […]

Rekordowe odszkodowanie za błąd medyczny

sobota, 23 października, 2010

Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził rekordową kwotę 1,2 miliona złotych zadośćuczynienia wraz z odsetkami za siedem lat trwania procesu w pierwszej instancji. W chwili obecnej jest to najwyższa rekompensata za błąd medyczny. Sprawa toczyła się przeciwko Szpitalowi Klinicznemu Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie i towarzystwu ubezpieczeniowemu. Dotyczyła hospitalizacji oraz niedołożenia należytej staranności w […]

Odleżyny – uszkodzenie ciała będące zdarzeniem medycznym

wtorek, 12 maja, 2015

Obecnie prowadzę sprawę pacjentki, u której niewłaściwa profilaktyka przeciwodleżynowa podczas długiej hospitalizacji doprowadziła do powstania mniejszych odleżyn II i III stopnia, oraz dwóch dużych odleżyn IV stopnia, które ogromnie ciężko było wyleczyć – a zajmował się tym… maż pacjentki, gdyż ze szpitala wypisano ją z otwartymi ranami odleżynowymi.

Ciężki uszczerbek na zdrowiu – błąd przy porodzie

środa, 16 kwietnia, 2014

Wśród prowadzonych przeze mnie spraw związanych z błędami medycznymi, najwięcej jest spraw związanych z błędami przy porodzie. W takich sprawach często mamy do czynienia z błędami terapeutycznymi np. nierozpoznaniem płodu olbrzymiego (dziecko o wadze ok. 4,5 kg), a w związku z tym brak zakończenia porodu cesarskim cięciem (zalecenie Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego) czy  złym nacięciem krocza […]

Milion złotych odszkodowania za błąd

poniedziałek, 6 lutego, 2012

W styczniu tego roku Sąd Okręgowy w Lublinie przyznał dziewczynce urodzonej we wrześniu 2004 r. milion złotych odszkodowania oraz dożywotnią rentę w wysokości 8 tysięcy złotych miesięcznie. Zdaniem sądu dziecko urodziło się z czterokończynowym porażeniem mózgowym w wyniku błędu lekarskiego. Gazety piszą o odszkodowaniu, sądzę jednak, że zapewne chodzi o tak wysokie zadośćuczynienie. Sprawa przed […]