Archive for the 'Dla Lekarzy' Category

Lekarz i prawo do wyrażania opinii

wtorek, 15 listopada, 2011

W ubiegłym miesiącu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu zapadł wyrok, który dotyczy prawa do wolności wypowiedzi w zawodzie lekarza. Chodzi o sprawę Sosinowska v. Polska (wyrok z 18.10.11, skarga 10247/09), w której Trybunał uznał, iż doszło do naruszenia art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. ETPCz wskzał, iż interpretacja sądów dyscyplinarnych co do zakazu […]

Rejestracja dzialalności leczniczej

czwartek, 3 listopada, 2011

Kilka dni temu weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru. Zgodnie z przepisami nowej ustawy o działalności leczniczej działalność tę można […]

Przedawnienie karalności przewinienia zawodowego lekarza

sobota, 8 października, 2011

Od stycznia 2010 r. obowiązuje nowa ustawa o izbach lekarskich, która wprowadziła wiele zmian w postępowaniu przed sądami lekarskimi. Szczegóły są opisane w artykule Sądy Lekarskie.  Niedawno na moje biurko trafiła sprawa klienta występującego jako pokrzywdzony w sprawie najpierw przed okręgowym sądem lekarskim, a następnie przed Naczelnym Sądem Lekarskim. Sprawa została umorzona na podstawie art. […]

Lekarze i zakaz konkurencji – ciąg dalszy

sobota, 1 października, 2011

Dzisiaj wracam do sprawy wprowadzania przez szpitale do umów z lekarzami klauzul o zakazie konkurencji. Pisałam o tym w artykule Lekarze i zakaz konkurencji. Chodzi oczywiście o pieniądze – czyli o kontrakty z NFZ. Wprowadzając zakazy konkurencji szpitale publiczne bronią się przed sytuacją,  gdy ich pracownicy prowadzą także placówki niepubliczne, stają do walki o kontrakt […]

Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

niedziela, 11 września, 2011

Zgodnie z art. 100- 102 nowej ustawy o działalności leczniczej podmiot, który zamierza wykonywać działalność leczniczą jako podmiot leczniczy musi złożyć wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Organami prowadzącymi rejestr są: W odniesieniu do podmiotów leczniczych – właściwy wojewoda Dla lekarzy – właściwa okręgowa rada lekarska Dla pielęgniarek – właściwa okręgowa rada […]

NFZ karze za błędy w dokumentacji medycznej

poniedziałek, 22 sierpnia, 2011

O tym jak ważne jest prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej przekonali się ostatnio: szpitale w Białymstoku oraz  lekarze w Hajnówce. Narodowy Fundusz Zdrowia kazał zwrócić szpitalowi blisko 100 tysięcy złotych, na swoich pracowników kary nałożył też Szpital Powiatowy w Hajnówce, który musiał także zapłacić karę. W ubiegłym roku wysoką karę NFZ nałożył na Klinikę Ginekologii Położnictwa […]

Renta dla pacjenta jest kosztem szpitala

niedziela, 31 lipca, 2011

W najnowszym, już 7 numerze Lekarza Kontraktowego ukazał się artykuł mojego autorstwa dotyczący sposobu rozliczenia podatkowego przez szpital renty zasądzonej wyrokiem sądowym na rzecz pacjenta. Zapraszam  zatem do lektury  

Dokumentacja medyczna – stare zasady tylko do końca czerwca!

sobota, 7 maja, 2011

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) przewiduje, że dokumentacja medyczna może być prowadzona na podstawie przepisów dotychczasowych tylko przez sześć miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Co to oznacza? Przepisy obejmują: Wszystkie […]

Roszczenia z tytułu błędów medycznych

sobota, 23 kwietnia, 2011

W najnowszym, kwietniowym numerze Lekarza Kontraktowego ukazał się artykuł mojego autorstwa poświęcony roszczeniom z tytułu błędów medycznych. Miłej lektury.

Lekarze kontraktowi i zakaz konkurencji

poniedziałek, 21 marca, 2011

W niedawnym wpisie Lekarze i zakaz konkurencji poruszałam temat klauzuli o zakazie konkurencji w przypadku lekarzy zatrudnionych na etatach. Miło mi poinformować, że w numerze 3 Lekarza Kontraktowego ukazał się artykuł mojego autorstwa pt: Klauzula o zakazie konkurencji może dotyczyć także lekarzy na kontraktach. Zapraszam do lektury.