Przedawnienie roszczeń z tytułu błędów medycznych

W chwili powstania zdarzenia medycznego wywołującego szkodę wiele osób będąc zaabsorbowanym całą sytuacją – przede wszystkim ratowaniem zdrowia, zapomina lub odkłada w czasie możliwość dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia przed sądem.

Trzeba jednak pamiętać, że moment zgłoszenia roszczenia jest istotny z uwagi na to, że po upływie określonego w ustawie czasu zgłoszone roszczenie, mimo swej zasadności, może się przedawnić. Wówczas, o ile strona przeciwna nie zrzeknie się zarzutu przedawnienia, istnieją niewielkie szanse na wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia.

Należy jednak postawić pytanie, czy od tej głównej zasady istnieją jakieś odstępstwa i jakie są okresy przedawnienia?

W przypadku postępowania karnego, okresy ustania karalności zależą od rodzaju popełnionego czynu. Okres, po którym karalność danego czynu ustaje jest uzależniona od dolnej granicy kary przewidzianej za dane przestępstwo.

W przypadku postępowania cywilnego, biorąc pod uwagę terminy przedawnień, ich długość zależy od rodzaju odpowiedzialności. W przypadku niewłaściwego lub nienależytego wykonania zobowiązania termin przedawnienia roszczenia wynosi 10 lat. W przypadku zaś, gdy szkoda powstała na skutek czynu niedozwolonego, zgodnie z art. 442 k.c., roszczenie przedawnia się z upływem 3 lat, jednak nie później niż po 10 latach od dnia wystąpienia zdarzenia wywołującego szkodę. Natomiast jeśli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem 20 lat.

Czy mimo przedawnienia roszczenia można skutecznie dochodzić swoich praw?

Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, a to za sprawą art. 5 k.c., który jest pewnego rodzaju furtką dla tych, którzy z różnych powodów nie zgłosili roszczenia w terminie.
Art. 5 k.c. zawiera instytucję nadużycia prawa przy podniesionym zarzucie przedawnienia. W orzecznictwie wskazuje się, że powołanie się na ten przepis ma charakter szczególny.

O dopuszczalności zastosowania art. 5 k.c. wypowiedział się  np. Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 12.05.2015 r. (I ACa 204/15), który przyznał odszkodowanie i zadośćuczynienia z tytułu błędu medycznego, mimo iż roszczenie było przedawnione.
Mając na względzie uzasadnienie sądów obydwu instancji można wywieść, że powołanie się na art. 5 k.c. w przypadku wyjątkowych i szczególnych okoliczności przemawiających za nieuwzględnieniem zarzutu przedawnienia wynikają z charakteru naruszonego dobra. Sąd stwierdził także, że przyczyny opóźnienia w dochodzeniu roszczeń mogą wynikać z potrzeby poświęcenia czasu na ustabilizowanie sytuacji zdrowotnej.
Jak pokazuje powyższy wyrok, dochodzenie przedawnionego roszczenia jest możliwe.

Należy jednak pamiętać, że art. 5 k.c. ma charakter szczególny i może zostać zastosowany tylko w wyjątkowych przypadkach.

opracowanie M. Michałkiewicz

9 thoughts on “Przedawnienie roszczeń z tytułu błędów medycznych”

 1. norbert pisze:

  Przedawnienie sprawy – jakaś kpina.

 2. Hania pisze:

  Dobrze jeżeli lelarz jest chociaż ubezpieczony … ale to chyba obowiązkowe w ich przypadku.

 3. Tomasz pisze:

  Bardzo dobry artykuł. Pozdrawiam

 4. Zenjo pisze:

  W Polsce sprawy o odszkodowanie za błędy medyczne jeszcze niestety jeszcze należą do rzadkości. A szkoda, bo lekarze często czują się bezkarni i traktują pacjentów jak traktują…

 5. Testy pisze:

  Z jednej strony jeżeli ktoś zawinił powinien zostać ukarany, ale z drugiej tak źle dzieje się w nfz itp. że szkoda odbierać kolejnych lekarzy.

 6. djp pisze:

  Super blog! Kawał dobrej roboty! Będziemy polecać.

 7. Jacek pisze:

  Bardzo ciekawy prowadzisz blog 🙂 Można bardzo dużo ciekawych informacji się dowiedzieć 🙂

 8. optyk lublin pisze:

  Ludzie coraz bardziej interesują się zagadnieniami zdrowia, sami szukają, próbują – kształcą się, a to duży plus 🙂

 9. Radca pisze:

  Prawda jest taka, że firmy odszkodowawcze rosną jak grzyby po deszczu, co oznacza, że świadomość ich klientów wzrosła. Co roku w Polsce znacząco zwiększa się ilość pozwów sądowych w tym zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.