Jak złożyć sprzeciw od opinii lub orzeczenia lekarza – cz. I

Uprawnienie pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu ma swoje źródła w prawach człowieka, a konkretnie w art. 13 Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, który przyznaje prawo do skutecznego środka odwoławczego. Przesłanką zastosowania środka jest naruszenie, które można przypisać właściwemu organowi państwa, jak i osobom wykonującym swoje funkcje urzędowe.
W konsekwencji, pacjentowi w art. 31 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przyznano środek odwoławczy od orzeczenia lekarskiego lub opinii lekarskiej.

Uprawnieni do wniesienia sprzeciwu:
• pacjent
• przedstawiciel ustawowy

Istotny jest brak legitymacji pełnomocnika pacjenta do wniesienia sprzeciwu.

Jeśli więc dokona tego adwokat lub radca reprezentujący pacjenta, sprzeciw będzie nieskuteczny wobec braku właściwości podmiotowej. Natomiast sprzeciw może przygotować fachowy pełnomocnik. Podpisuje go  jednak i składa pacjent.

Do kogo i gdzie?
Sprzeciw wnoszony jest do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta . Istotny jest obowiązek, wynikający bezpośrednio z art. 31 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta.

Termin

Na wniesienie sprzeciwu pacjent ma 30 dni od dnia wydania przez lekarza orzeczenia lub opinii w przedmiocie stanu zdrowia pacjenta. Powoływana odrębnie do każdego przypadku Komisja Lekarska jest natomiast obowiązana do wydania orzeczenia co do sprzeciwu niezwłocznie, nie dłużej niż maksymalnie w ciągu 30 dni od wniesienia sprzeciwu.

Komisja Lekarska

W skład Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta wchodzi 3 lekarzy powoływanych przez Rzecznika Praw Pacjenta. Komisje są powoływane odrębnie do każdego przypadku, nie ma Komisji stałych a ich sposób działania jest określony, przy uwzględnieniu efektywności realizacji praw pacjenta, przez rozporządzenie wydawane przez Ministra właściwego do spraw zdrowia.
2 spośród 3 powołanych lekarzy musi być tej samej specjalizacji, co lekarz, który wydawał orzeczenie.
Komisja Lekarskich podejmuje orzeczenie bezwzględną większość głosów.

Pojawiają się postulaty zmiany składu, w szczególności poprzez włączenie na miejsce lekarza innej specjalizacji  np. sędziego. Postulat powołania sędziego w miejsce jednego z lekarzy zakłada obiektywizację rozstrzygnięć.

O tym jakie wymogi winien spełniać prawidłowo wniesiony sprzeciw będzie można przeczytać w kolejnym wpisie.

2 thoughts on “Jak złożyć sprzeciw od opinii lub orzeczenia lekarza – cz. I”

  1. Tomasz pisze:

    Kolejna dawka przydatnej wiedzy jaką zaoferowałeś jest nieoceniona. W przyjemnością czytam to o czym piszesz i mam nadzieje, że w razie problemów z mojej strony to zaczerpnę wiedzy u Ciebie. Pozdrawiam.

  2. GrupaIndex pisze:

    Bardzo ciekawy artykuł, tego szukałam.
    Zastanawiałam się czy się da i czy warto składać taki sprzeciw, ale teraz mam wszystko jak na dłoni więc zrobię to 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.