Orzeczenie Komisji informacją publiczną?

Wojewódzkie Komisje ds. Zdarzeń Medycznych działają już niemal dwa lata. Podobno mają coraz więcej pracy, wpływa do nich coraz więcej wniosków pacjentów lub spadkobierców (po śmierci pacjenta). Należy się zastanowić czy każdy obywatel zaciekawiony tym ile spraw trafiło do komisji, albo tym ile razy komisja orzekła, że doszło do zdarzenia medycznego, albo przeciwko jakiemu szpitalowi toczyło się najwięcej postępowań będzie mógł uzyskać te informacje.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej w artykule 2 przyznaje każdemu prawo do informacji publicznej.

Definicję informacji publicznej odnajdziemy w art. 1 tej ustawy:

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.

Wydaje się zatem, że jeżeli ktoś ma ochotę uzyskać informację z danej komisji – nawet dotyczącą konkretnych orzeczeń (oczywiście po dokonaniu anonimizacji dotyczącej danych osobowych czy danych wrażliwych, trzeba bowiem pamiętać, że orzeczenia komisji są wydawane m. in. w oparciu o dokumentację medyczną) po złożeniu odpowiedniego wniosku nie powinien mieć z tym problemu.

Okazuje się jednak, że nie wszystkie komisje mają ochotę opowiadać o swoich pracach i blokują dostęp do informacji. Oczywiście nie wszystkich.

Problemem nie jest uzyskanie informacji o liczbie wniosków czy liczbie orzeczonych zdarzeń. Jedna z komisji nie chciała udostępnić danych dotyczących treści orzeczeń.

Po odmowie udostępnienia tej informacji sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który w orzeczeniu z dnia 10.10.2013 r. (II SAB/Kr 110/13), uznał iż informacja dotycząca orzeczeń jest informacją publiczną, zaś Wojewódzka Komisja ds. Zdarzeń Medycznych obowiązana jest do udzielenia takich informacji.

 Sprawa jeszcze się nie zakończyła i temat rozpatrywać będzie NSA.

Samo orzeczenie jest bardzo ciekawe. Sąd szeroko uzasadnia dlaczego jego zdaniem komisja wykonuje zadania publiczne,  i dlaczego jest obowiązana do udostępniania informacji jakie są w jej posiadaniu a mają charakter informacji publicznej.

Nie budzi bowiem wątpliwości sądu że tego typu dzielność jaką wykonuje komisja tj. działalność orzecznicza, aczkolwiek nie stanowi ona wykonywanie władzy publicznej przesądza, iż podmiot te zadania wykonujący jest podmiotem o którym mowa w art. 4 ust 1 pkt 5 ustawy – wykonującym zadania publiczne.

Kwestią otwartą pozostaje zakres udzielanych informacji. Oczywiście zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej komisja powinna udostępniać żądane informacje w taki sposób, aby nie naruszały one danych osobowych stron uczestniczących w postępowaniu przed komisją, prywatności itp.

Chcesz otrzymywać więcej informacji związanych z prawami pacjenta? Zapisz się do newslettera.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.