Ukarane pielęgniarki i położne znajdziesz w rejestrze

Od niedawna obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych.

Wydane rozporządzenie jest wynikiem zmian, jakie zaszły w wykonywaniu zawodu pielęgniarki lub położnej z dniem 1 stycznia 2012 r., czyli z datą wejścia w życie nowej ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych.

Przedstawiciele tych zawodów podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu.

W przypadku ukarania obwinionej osoby przez sąd pielęgniarek i położnych wpis o ukaraniu należy odnotować w rejestrze ukaranych pielęgniarek i położnych prowadzonym przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.

Wpis o ukaraniu obejmuje następujące dane:

1) numer kolejny;

2) datę wpisu;

3) imiona i nazwisko;

4) datę i miejsce urodzenia;

5) imię ojca;

6) imię matki;

7) numer prawa wykonywania zawodu;

8) numer rejestru w okręgowej izbie;

9) oznaczenie orzeczenia;

10) datę orzeczenia;

11) nazwę orzekającego sądu;

12) rodzaj orzeczonej kary;

13) datę uprawomocnienia orzeczenia;

14) datę wykonania kary;

15) datę zatarcia ukarania;

16) adnotacje o orzeczeniach wydanych w trybie art. 54 (tymczasowe zawieszenie prawa do wykonywania zawodu).

Obowiązek przekazania odpisu prawomocnego orzeczenia sądu do rejestru ciąży na przewodniczącym sądu.

Rejestr jest jawny dla osób, które wykażą interes prawny.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.