Minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

  Dzisiaj wpis, który zaciekawi przede wszystkim pielęgniarki, ale także wszystkich przedsiębiorców prowadzących placówki służby zdrowia – podmioty wykonujące działalność leczniczą.

Dotychczas minimalne normy zatrudnienia ustalano zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej z 21 grudnia 1999 r., które zostało wydane na podstawie nieobowiązującej już ustawy o ZOZ.

Obecnie na gruncie nowych przepisów, czyli ustawy o działalności leczniczej z 15.04.2011 r.  mamy przepis art. 50:

Art. 50. 1. Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą stosuje minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek. Minimalne normy ustala kierownik tego podmiotu po zasięgnięciu opinii:
  1)   kierujących jednostkami lub komórkami organizacyjnymi określonymi w regulaminie organizacyjnym;
  2)   przedstawicieli organów samorządu pielęgniarek oraz związków zawodowych pielęgniarek i położnych działających na terenie podmiotu.
Kim jest podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą?
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą to podmiot leczniczy wymieniony w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 czyli:
  2)   samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
  3)  jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
Co to oznacza?
Podmioty lecznicze będące przedsiębiorcami  czyli placówki niepubliczne najprawdopodobniej nie będą zobligowane do stosowania norm zatrudnienia, jakie zostaną zapisane w nowym rozporządzeniu.
W przypadku kontraktu z NFZ w ramach świadczeń udzielanych przez ten podmiot w ramach kontraktu placówki będą najprawdopodobniej musiały spełnić wymogi stawiane przez kontraktującego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.