Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Zgodnie z art. 100- 102 nowej ustawy o działalności leczniczej podmiot, który zamierza wykonywać działalność leczniczą jako podmiot leczniczy musi złożyć wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Organami prowadzącymi rejestr są:

  1. W odniesieniu do podmiotów leczniczych – właściwy wojewoda
  2. Dla lekarzy – właściwa okręgowa rada lekarska
  3. Dla pielęgniarek – właściwa okręgowa rada pielęgniarek  i położnych.

 

Głównym problemem jest fakt, iż działalność leczniczą można rozpocząć wyłącznie po uzyskaniu wpisu do rejestru. Organ ma obowiązek dokonać wpisu  oraz wydać zaświadczenie o wpisie w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku. W przypadku braku wpisu w terminie, gdy upłynęło minimum 40 dni od wpływu wniosku do organu przepisy dają możliwość rozpoczęcia przez wnioskodawcę działalności. Wystarczy tylko o powyższym uprzedzić pisemnie organ, który wpisu nie dokonał.

Przepisy wykonawcze wyda Ministerstwo Zdrowia.

Odpowiedzi na powstałe problemy – jak prowadzić poszczególne rejestry znajdują się w przepisach przejściowych, dostosowujących i końcowych ustawy.

Zgodnie z art. 208 organy dotychczas prowadzące rejestry praktyk lekarzy, pielęgniarek i położnych prowadzą je na tych samych zasadach do końca tego roku.

Natomiast osoby wykonywujące zawód medyczny w ramach praktyki zawodowej muszą swoją działalność dostosować do przepisów ustawy do końca czerwca 2012 r. – zatem mają jeszcze czas na podjęcie działań i mogą praktykować na podstawie dotychczasowych wpisów.

Rozporządzenia wykonawcze zachowują swoją moc do czasu wydania  odpowiednich rozporządzeń przez Ministerstwo Zdrowia (akty wykonawcze, o kt. mowa w wart. 105 ust. 4 i 5), nie dłużej niż przez rok od dnia wejścia w życie ustawy (czyli do końca czerwca 2012 r.).

Nie wiadomo ilu lekarzy, którzy po 1 lipca br. wykonują praktykę w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego musi dokonać nowych wpisów do rejestru.

Literalne brzmienie ustawy daje możliwości dokonywania nowych wpisów do rejestrów na podstawie nadal obowiązujących przepisów wykonawczych – do czasu, aż Ministerstwo Zdrowia wyda nowe rozporządzenia do ustawy o działalności leczniczej.

Co więcej przepisy dają możliwość rozpoczęcia działalności nawet bez uzyskania wpisu zgodnie z art. 104 ust.2, o którym była mowa wyżej.

Zatem obecnie teoretycznie wystarczy, że lekarz złoży wniosek o wpis do rejestru do właściwej Okręgowej Rady Lekarskiej (przy zachowaniu warunków formalnych z art. 101 ustawy o działalności leczniczej), a następnie po upływie 40 dni powiadomi ją o rozpoczęciu praktyki – i już może działać.

W praktyce nie dziwią więc wątpliwości wojewodów czy izb lekarskich, pielęgniarek i położnych, które nie wiedzą jak wpisów dokonywać, aby uniknąć pomyłek.

Aby rozwiązać powstały pat nowe rozporządzenia powinny pojawić się jak najszybciej.

Jeżeli masz jakieś pytania lub potrzebujesz porady –  napisz do mnie:

[contact_form]

4 thoughts on “Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.