NFZ karze za błędy w dokumentacji medycznej

O tym jak ważne jest prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej przekonali się ostatnio: szpitale w Białymstoku oraz  lekarze w Hajnówce. Narodowy Fundusz Zdrowia kazał zwrócić szpitalowi blisko 100 tysięcy złotych, na swoich pracowników kary nałożył też Szpital Powiatowy w Hajnówce, który musiał także zapłacić karę.

W ubiegłym roku wysoką karę NFZ nałożył na Klinikę Ginekologii Położnictwa i Neonatologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Kiedy lekarz może zapłacić  karę?

Jeżeli lekarz jest zatrudniony przez szpital na umowę o pracę może ponosić odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone pracodawcy na zasadach określonych w kodeksie pracy:

Art. 114. Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną (…)

Art. 115. Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.

Art. 119. Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

Oznacza to, że jeżeli w wyniku błędów, zaniechań i zaniedbań danego lekarza w prowadzonej przez niego dokumentacji medycznej pacjentów NFZ nałoży na zatrudniającą go placówkę karę lekarz może odpowiadać za wyrządzoną przez siebie szkodę (kara dla szpitala). Należy jednak pamiętać, że lekarz tak jak każdy inny pracownik może ponosić odpowiedzialność wyłącznie do wysokości trzykrotności pobieranego wynagrodzenia za pracę.

Wyjątek od tej reguły znajduje się w art. 122 kodeksu pracy:

 Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.