Błąd organizacyjny zakładu opieki zdrowotnej

Postanowiłam powrócić do tematu błędów organizacyjnych w placówkach służby zdrowia, po tym jak przeczytałam w prasie, że w pewnym szpitalu dokumentację zmarłej pacjentki zmieniano jeszcze w dwa tygodnie po jej śmierci.

Wszystkich zainteresowanych tym tematem odsyłam do swojego wpisu  Organizacyjny błąd medyczny.Wyjaśnianie całej sprawy przez prokuraturę zapewne potrwa jeszcze jakiś czas. Potem długotrwały proces sądowy.

Wielu pacjentom szpitali lub ich rodzinom wydaje się, że każdy błąd jaki zostanie popełniony w szpitalu w związku z leczeniem zawsze jest błędem medycznym, a konkretnie – błędem lekarskim.

Często jednak błędy nie wynikają z błędnej diagnozy, nie są to również błędy techniczne – są natomiast wynikiem zaniedbań personelu medycznego, niedołożenia należytej staranności czy niedbalstwa. Nie są to więc błędy w ścisłym rozumieniu tego pojęcia.

Zakład opieki zdrowotnej (szpital) ponosi odpowiedzialność za błędy organizacyjne i zaniedbania personelu medycznego oraz za naruszenie standardów postępowania i procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, skutkiem czego są poważne szkody doznane przez pacjenta.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie – Wydział I Cywilny z 12 X 2006 r., I ACa 377/06

Błędem organizacyjnym jest przede wszystkim błąd związany ze złą organizacją pracy np. braki kadrowe czy braki sprzętowe w placówce służby zdrowia, źle prowadzona dokumentacja medyczna pacjentów, brak całodobowej opieki pielęgniarskiej, braki odpowiedniego nadzoru  przełożonych. Przykłady można mnożyć.

Zatem nie zawsze błąd jest wynikiem pracy lekarza. Należy o tym pamiętać, zwłaszcza w sytuacjach, gdy sądzimy, że do błędu doszło i chcemy wobec szpitala dochodzić swoich roszczeń.

2 thoughts on “Błąd organizacyjny zakładu opieki zdrowotnej”

  1. gretchen_09 pisze:

    Czy za błąd organizacyjny można by podciągnąć sytuację, kiedy podczas zabiegu ulega zepsuciu maszyna, operacja zostaje przerwana, natomiast nie dochodzi do uszkodzenia ciała pacjenta. Pacjent jedynie jest nieusatysfakcjonowany, że operacja której się poddał nie doszła do skutku, i że stracił pieniądza za zabieg. ?

    1. Katarzyna Przyborowska pisze:

      Jeżeli był to zabieg prywatny i w rzeczywistości nie został wykonany to podmiot leczniczy nie wywiązał się z umowy i albo powinien zabieg powtórzyć, albo zwrócić pieniądze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.