Pakiet ustaw zdrowotnych przyjęty przez Sejm

Na wczorajszym posiedzeniu Sejm uchwalił cztery ustawy z tzw. pakietu medycznego będącego częścią legislacyjnej ofensywy rządu.

Są to  tzw. ustawa refundacyjna -o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia, a także nowelizacje  dwóch bardzo ważnych ( dla pacjentów i dla lekarzy) ustaw: o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

O zmianach w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pisałam już na tym blogu kilka razy chcąc przybliżyć ideę nowej procedury dochodzenia roszczeń.

Całą nowelizację omówię w kilku najbliższych wpisach.

Dzisiaj przedstawię kwestię tego kto przedstawia propozycję odszkodowania.

Art. 67k. 1. W zakresie uregulowanym niniejszą ustawą zakład ubezpieczeń jest związany orzeczeniem wojewódzkiej komisji.

2. Zakład ubezpieczeń, za pośrednictwem wojewódzkiej komisji, w terminie 7 dni od dnia:

1) bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w art. 67j ust. 7,

2) doręczenia orzeczenia wojewódzkiej komisji o błędzie medycznym wydanego w wyniku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

przedstawia podmiotowi składającemu wniosek propozycję odszkodowania lub zadośćuczynienia. Propozycja nie może być wyższa niż maksymalna wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia określona w ust. 7.

3. W przypadku gdy zakład ubezpieczeń nie przedstawi w terminie, o którym mowa w ust. 2, propozycji odszkodowania lub zadośćuczynienia, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do ich wypłaty w wysokości określonej we wniosku, nie wyższej niż określona w ust. 7.

7. Maksymalna wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia, w przypadku:

1) zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta – wynosi 100 000 zł;

2) śmierci pacjenta – wynosi 300 000 zł.

Co to oznacza dla pacjenta?

Jeżeli pacjent złoży wniosek o rozpatrzenie jego sprawy przez wojewódzką komisję do spraw orzekania o błędach medycznych i we wniosku domagać się będzie 100 000 zł, komisja wyda orzeczenie o błędzie to następnie zakład ubezpieczeń przedstawia pacjentowi propozycję odszkodowania lub zadośćuczynienia – powiedzmy 35.000 zł. W praktyce zapewne będzie chciał dać jak najmniej.

Co może zrobić pacjent?

Pacjent może oświadczyć, że propozycję ubezpieczyciela przyjmuje lub odrzuca. A jeżeli odrzuci to pomimo że „wygrał” zostanie z niczym i może wytoczyć jedynie proces sądowy, w którym dochodzić będzie swoich roszczeń.

Zainteresowanych wcześniejszymi informacjami odsyłam do wpisów:

Projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Rządowy projekt zmian w ustawie o Prawach Pacjenta trafił do Sejmu

Zakażenia szpitalne a nowa procedura dochodzenia roszczeń

2 thoughts on “Pakiet ustaw zdrowotnych przyjęty przez Sejm”

  1. anka pisze:

    rozumiem, że ustawa dotyczy tylko tych przypadków ( błędów), które będą miały miejsce w przyszłości a nie tych, które już zaistniały i osoby poszkodowane jeszcze nie uzyskały (ponieważ toczy się sprawa karna) lub nie wystąpiły o jakiekolwiek odszkodowanie lub zadośćuczynienie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.