Rządowy projekt zmian w ustawie o Prawach Pacjenta trafił do Sejmu

Znamy już dokladnie rządowy projekt zmian w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, trafił on właście do Sejmu, gdzie na 27 pażdziernika zaplanowano jego pierwsze czytanie.

O wcześniejszym kształcie projektu można przeczytać tutaj.

Jak zatem obecnie wygląda ten projekt?

Przede wszystkim zmieniono definicję błędu medycznego.

Obecnie za błąd medyczny uznano:

zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

1)     diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,

2)     leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,

3)     zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego

Wydaje się, że zmiana definicji wypada na korzyść.

W przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed Komisją nie będą pobierane opłaty za sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii.

Co ważne doprecyzowano również przepisy dotyczące  działania wojewódzkich komisji do spraw orzekania o błędach medycznych. Mają one orzekać w składach 4-osobowych, a ich skład będzie wyznaczany przez przewodniczącego według kolejności wpływu wniosków z listy alfabetycznej (2 członków to lekarze, 2 to prawnicy).

Rekompensata za błąd medyczny

W tej materii projekt różni się od wersji ministerialnej. Zniknęła możliwość otrzymania renty, natomiast

Maksymalna wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia, w przypadku:

1) zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta – wynosi 100 000 zł;

2) śmierci pacjenta – wynosi 300 000 zł.

Czym zajmą się Wojewódzkie Komisje?

Celem postępowania przed Komisją ma być ustalenie, czy zdarzenie którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło błąd medyczny.

Szpital w postępowaniu przed Komisją

Obecnie szpital, z działalnością któreo bedzie się wiązał wniosek pacjenta ma aktywnie uczestniczyć w postępowaniu. Komisja będzie musiała uwzględnić dowody przedstawione przez placówkę, będzie mogła przeprowadzić postępowanie wjaśniające w szpitalu czy też dokonywać wizytacji pomieszczeń i urządzeń szpitalnych.

Termin

Obecnie propnuje się, aby orzeczenia zapadały w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wydaje się jednak, że to założenie jest nierealne, zwłaszcza w przypadku rozpatrywania spraw skomplikowanych.

Ubezpieczenie OC dla szpitali

W chwili obecnej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej muszą posiadać wyłącznie placówki posiadające umowy z NFZ.

Projekt zakada, że OC będzie obowiązkowedla wszystkich ZOZ-ów. Umowy ubezpieczenia  mają obejmować szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych. Szczegółowy zakres ubezpieczenie obowiązkowego  będzie określony w rozporządzeniu.

Roszczenie

Projekt nowelizacji zakłada, że ubezpieczyciel (u którego polisę będzie miał wykupioną szpital) będzie miał 7 dni od upływu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub od doręczenia orzeczenia w sprawie błędu medycznego na przedstawienie propozycji odszkodowania lub zadośćuczynienia. Jeśli tego nie uczyni będzie musiał wypłacić kwotę  określoną przez pacjenta we wniosku.

Brak skargi do sądu

Udoskonalony projekt nie wystrzegł się jednak błędów. Zapisano w nim bowiem, że wykonywanie zadań wojewódzkiej komisji  nie stanowi wykonywania władzy publicznej.

Oznacza to, że orzeczenia Komisji nie będą kwalifikowane jako decyzje admnistracyjne, co uniemożliwi ich zaskarżenie do sądu administracyjnego. Komisje będą więc organami quasi-sądowymi, a  niezadowoleni wnioskodawcy nie będą mogli złożyć od tego orzeczenia odwołania do sądu.

One thought on “Rządowy projekt zmian w ustawie o Prawach Pacjenta trafił do Sejmu”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.