Wypis ze szpitala – procedura

Pacjenta przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej można wypisać w następujących sytuacjach:

  1. gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia  pacjenta w szpitalu;
  2. tzw. wypis „na żądanie” –  gdy chce tego pacjent bądź jego przedstawiciel ustawowy;
  3. w przypadku naruszenia przez pacjenta regulaminu porządkowego szpitala. W tym wypadku pacjenta można wypisać ze szpitala jedynie wówczas, gdy nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.

W przypadkach 1 i 3 wypis ze szpitala następuje jeżeli nie ma wskazań do dalszego leczenia lub rażącego naruszenia regulaminu porządkowego – wówczas nie jest potrzebna do wypisu zgoda pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku wypisu pacjenta ze szpitala – na jego żądanie.  W takim przypadku lekarz prowadzący pacjenta ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwych następstwach zaniechania dalszego leczenia szpitalnego.  Powinien również sprawdzić, czy decyzja pacjenta jest racjonalna. Często bowiem pacjenci podejmują decyzję o wypisie nagle, kierując się błahymi pobudkami lub naciskiem rodziny. Być może pouczenie o skutkach wypisu na żądanie sprawi, że pacjent ponownie przemyśli swoją decyzję i ją zweryfikuje. Należy jednak pamiętać, że pacjent nie musi uzasadniać lekarzowi swojej decyzji, a lekarz nie może naciskać na jej zmianę.

Ponadto pacjent musi złożyć oświadczenie – najlepiej na piśmie, że wypisuje się na własne żądanie.  Jeżeli takiego oświadczenia brakuje, wówczas lekarz musi sporządzić stosowną adnotację w dokumentacji medycznej pacjenta.

Gdy wypisu ze szpitala żąda przedstawiciel ustawowy pacjenta

Jeżeli stan zdrowia pacjenta wymaga dalszego leczenia szpitalnego, a wypisania pacjenta żąda jego przedstawiciel ustawowy kierownik zakładu opieki zdrowotnej lub lekarz przez niego upoważniony może odmówić wypisania chorego do czasu wydania orzeczenia przez sąd opiekuńczy. Lekarz obowiązany jest do  niezwłocznego zawiadomienia sądu o odmowie wypisu i przyczynach odmowy.

Należy również pamiętać, że szpitale nie mogą dowolnie określać zasad dokonywania wypisów. Jeżeli regulaminy szpitalne lub statuty placówek medycznych będą miały inne zapisy  niż przewiduje ustawa – jest to niezgodne z prawem.

Podstawa prawna:  art. 22 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

Chcesz otrzymywać więcej informacji związanych z prawami pacjenta? Zapisz się do newslettera.

4 thoughts on “Wypis ze szpitala – procedura”

  1. Daniel - Best Text napisał(a):

    Trzeba rozważyć, czy sprzeciw lekarza co do prośby rodziny o wypisanie pacjenta ze szpitala jest spowodowany dobrem pacjenta, czyli dbałością o jego zdrowie czy dobrem finansowym bądź naukowym szpitala lub samych lekarzy (lekarzowi potrzeba więcej próbek krwi tego pacjenta dla wystarczającej ilości powtórzeń, by powstała jego rozprawa doktorska tudzież NFZ zrefunduje pobyt pacjenta, pod warunkiem że pacjent będzie leżał na oddziale minimum 7 dni i tego typu historie). Należy mieć tego świadomość.

  2. Mirosław napisał(a):

    A ja mam takie oto pytanie. Mam dwa wypisy i oba mają pewne nieścisłości. Pierwszy dotyczy wszczepienia by passów.Otóż wszczepiono niedrożny i w godzinę po zabiegu po raz drugi wylądowałem ponownie na stole.Szpital rozpisał to na dwa dni że niby jednego zrobiono a na drugi wymieniono.I drugi wypis.Podczas pobytu podano mi w kroplówce preparat jakiś po którym „wylądowałem” na OIOM.Na otrzymanym wypisie nie ma tam ani jednego zdania.Wiadomo że nie chcę zadzierać z lekarzem , jak więc delikatnie spowodować aby wpisy zostały poprawione a zawarte tam opisy były rzeczywiste.W końcu omal życia nie straciłem a chciałbym wiedzieć choćby co mi podano?

  3. Pingback: Dąbki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.