Problem 
z dostępem do dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta

Przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokładnie określają kto jest upoważniony do wglądu w dokumentację medyczną pacjenta, a o problemie z ograniczonym dostępem do dokumentacji przez członków najbliższej rodziny pisałam na tym blogu już dwa lata temu, we wpisie Udostępnienie dokumentacji medycznej rodzinie zmarłego pacjenta.

W przypadku jego zgonu przepisy jasno mówią, że:

Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Wracam do tematu bowiem problem się nasilił – piszą do mnie bliscy zmarłych pacjentów, którzy chcą dochodzić roszczeń przed Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Ich problem polega na tym, że nie dysponują dokumentacją medyczną zmarłego, a bez tej dokumentacji nie są w stanie ocenić czy ich roszczenie jest zasadne.

Co prawda same Komisje mają prawo wglądu w dokumentację zmarłego pacjenta (żądania kopii) w zakresie w jakim dokumentacja jest związana z prowadzonym postępowaniem.

Z punktu widzenia wnioskodawcy takie rozwiązanie jest mało korzystne bowiem to on we wniosku musi  podać dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku (a takim głównym dowodem jest zazwyczaj dokumentacja medyczna). Zatem wnioskodawca, który nie dysponuje dokumentacją zmarłego  składa swój wniosek niejako „w ciemno”, wówczas należałoby złożyć wniosek żeby to Komisja zwróciła się do szpitala po dokumentację. Gdy dokumentacja dotrze do Komisji wówczas wnioskodawca może poprosić o kopie. O głównym dowodzie dowie się … ostatni (bo dokumentację zna przecież szpital i zna Komisja).

Problem dostrzega też Rzecznik Praw Pacjenta – o jej kolejnej propozycji w tym zakresie można przeczytać w tym artykule,  a także na www RPP.

Wydaje się, że składanie oświadczeń kogo upoważnia się do wglądu w dokumentację medyczną (za pomocą Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych) jest lepszym pomysłem niż przyjęcie „domniemanej zgody pacjenta”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.