Zmiany w ustawie o działalności leczniczej – kwestia ubezpieczenia

Ustawa o działalności leczniczej obowiązuje od niemal roku. Okres przejściowy, w którym podmioty lecznicze miały dostosować swoją działalność do nowych regulacji upływa z końcem czerwca br.

Ponieważ nie wszystko działa tak, jak założył to ustawodawca konieczna była nowelizacja przepisów, której dokonał 14.06.2012 r. Sejm uchwalając szereg zmian.

Dotychczasowy okres obowiązywania ustawy ujawnił wiele nieścisłości i problemów w interpretacji przepisów – jak choćby kwestię dodatkowych ubezpieczeń szpitali z tytułu zdarzeń medycznych.

Nowelizacja wprowadziła obowiązek posiadania przesz szpitale ubezpieczeń z tytułu zdarzeń medycznych będzie obowiązkowe dopiero od stycznia 2014 r. Istnieje więc szansa, że do tego czasu powstaną towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych szpitali.

W okresie do dnia 31 grudnia 2013 r. podmiot leczniczy prowadzący szpital może zawrzeć umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Sumę ubezpieczenia szpitala od odpowiedzialności cywilnej uzależniono od liczby łóżek w danej placówce. Nie może być mniejsza niż 300.000 zł, zaś w odniesieniu do szpitalnego łóżka musi wynosić nie mniej niż 1.000 zł.

Jeżeli placówka posiada certyfikat akredytacyjny w zakresie lecznictwa szpitalnego (aktualna lista szpitali z akredytacją), suma ubezpieczenia w odniesieniu do jednego łóżka szpitalnego jest pomniejszana o 10%.

Dodatkowo wprowadzono możliwość zawierania umów ubezpieczenia z udziałem własnym podmiotu leczniczego, w wysokości określonej w tej umowie, nie wyższej niż 50% sumy ubezpieczenia.

 

3 thoughts on “Zmiany w ustawie o działalności leczniczej – kwestia ubezpieczenia”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.