Poród w domu

Od dzisiaj obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem, o którym pisałam już na blogu.

Dzisiaj więcej uwagi poświęcę kwestii porodów domowych.

Dzięki rozporządzeniu od dzisiaj rodzące pacjentki mają możliwość wyboru nie tylko osoby sprawującej nad nią opiekę, ale również miejsca porodu. Prócz porodów szpitalnych kobiety będą miały możliwość rodzenia we własnym domu.

Taki poród odbywać się będzie w miłej atmosferze i bezpiecznym z punktu widzenia pacjentki miejscu.

Niestety porody fizjologiczne w warunkach pozaszpitalnych – czyli w domu będą płatne, nadal nie ma bowiem wymaganej rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych – resort zdrowia dopiero przygotował taki wniosek. Obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia za taki poród nie zapłaci.

Problem jest też z lekarzami, którzy w większości są przeciwni narodzinom dzieci w domach pacjentek. Należy przy tym dodać, że takie porody będą możliwe właśnie po konsultacji z lekarzem, jeżeli nie będzie przeciwwskazań. W przypadku możliwości zaistnienia komplikacji pacjentka nie otrzyma na taki poród zgody lekarza.

Skoro sami lekarze do tych możliwości nastawieni są sceptycznie na porody w domu to wydaje się, że większość pacjentek (bez przeciwwskazań) wybierze nadal poród w warunkach szpitalnych.

Koszt porodu domowego to ok. 2.500-3.000 zł

O nowych standardach okołoporodowych i porodach w domu więcej można przeczytać w portalu Rynek Zdrowia oraz w Gazecie.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.