Udostępnienie dokumentacji medycznej rodzinie zmarłego pacjenta

Jakiś czas temu poruszałam już ten temat na moim blogu we wpisie Prawo do dokumentacji chorego.

Dzisiaj wracam do tego tematu, bowiem Pani Rzecznik Praw Obywatelskich zdecydowała się wystąpić do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z wystąpieniem w sprawie utrudnionego dostępu do dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta przez członków jego rodziny.

Jak obecnie brzmią przepisy:

Art. 26. 1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

2. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Oznacza to, że jeżeli pacjent takiej zgody nie wyraził i nikogo nie upoważnił jego najbliżsi mogą mieć ogromne trudności z pozyskaniem dokumentacji lekarskiej niezbędnej w celu realizacji ich własnych praw związanych ze śmiercią pacjenta – jako przykład można  tu podać art. 446 kodeksu cywilnego.

Art. 446. § 1. Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.
§ 2. Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.
§ 3. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.
§ 4.  Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

W swoim wystąpieniu Pani Rzecznik słusznie zauważa, że obowiązek udostępniania dokumentacji medycznej na żądanie sądu w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem są niewystarczające.

Przepisy bowiem nakładają na powoda pewne obowiązki. Już w pozwie bowiem należy podać oświadczenia i dowody na poparacie przytoczonych okoliczności. Zatem rodzina zmarłego, który upoważnienia nie udzielił  ( z różnych powodów np.  pacjent trafia nieprzytomny do szpitala, w którym następnie umiera) znajduje się w bardzo trudnej sytuacji procesowej.

Pani Rzecznik zwróciła się do GIODO z zapytaniem czy w tego typu przypadkach można stosować art. 27 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przewidujący możliwość  przetwarzania danych zawartych w dokumentacji lekarskiej, jeżeli są one niezbędne do dochodzenia roszczenia przed sądem.

Całe wystąpienie Pani Rzecznik Praw Obywatelskich dostępne jest tu.

10 odpowiedzi to “Udostępnienie dokumentacji medycznej rodzinie zmarłego pacjenta”

 1. Kalina:

  Bardzo ciekawy blog – gratuluję sukcesu w konkursie blogowym :-)

  Nawiązując zaś do wpisu: zastanawiałam się, czy w razie braku upoważnienia dla członków rodziny-powodów dochodzących roszczeń z art. 446 KC sąd mógłby, na ich wniosek, zobowiązać ZOZ do przedstawienia dokumentacji lekarskiej na potrzeby procesu w oparciu o art. 248 KPC. Jak sądzisz?

  Pozdrawiam,
  K.

 2. Katarzyna Przyborowska:

  Witam Panią.
  Oczywiście na żądanie sądu ZOZ wyda dokumentację medyczną. Moim zdaniem jest to jednak za późno, dokumentacja jest potrzebna już na etapie konstruowania pozwu i określenia żądania.
  Żadna szanująca się kancelaria zajmująca się prawem medycznym (a tym bardziej moja) nie podejmie się sprawy „w ciemno”, tylko na podstawie opisu sprawy przedstawionego przez klientów, bez dokumentacji.
  To na powodzie spoczywa ciężar dowodu (art. 6 k.c.)., a trudno udowodnić np. błąd lekarski bez najważniejszych dokumentów w sprawie. Poza tym brak dostępu do dokumentacji medycznej powoduje nierówność stron procesowych – powód pisząc pozew ( i wnosząc często spory wpis sądowy) tej dokumentacji nie ma, pozwany (ZOZ) odpowiadając na pozew nią dysponuje.

 3. Wojciech:

  Jak ma wyglądać zgoda na wydanie dokumentacji medycznej wydanej przez chorego. Przecież można taą zgodę podrobić. Kto poniesie konsekwencje wydania dokumentacji na podstawie podrobionej zgody?

 4. Katarzyna Przyborowska:

  Witam i dziękuję za komentarz.
  Przede wszystkim podrobienie czyjegoś podpisu jest i posługiwanie się fałszywym dokumentem jest karane:
  art. 270§ 1. kodeksu karnego „Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
  Szybciej konsekwencje poniesie ktoś, kto posługiwać się będzie taką fałszywą zgodą , niż szpital wydający na jej podstawie dokumentację medyczną pacjenta.
  Pozdrawiam

 5. Łukasz:

  http://www.rp.pl/artykul/133689,617992–Przeglad-orzecznictwa-19-25-lutego-2011.html

  w przeglądzie orzecznictwa RP opisany jest wyrok SN, który może Cię zainteresować. Teza jest taka, że preparaty tkankowe stanowią dokumentację medyczną, a te szpital ma obowiązek przechowywać,wobec czego odmowa wydania bliskim zmarłego jego spreparowanych tkanek nie narusza ich dóbr osobistych. Pewnie za jakiś czas ukaże się uzasadnienie :)

  Uznałem, że Cię zainteresuje, o ile już na to nie natrafiłaś:)

  Pozdrawiam
  Łukasz Winkowski

 6. Jan:

  Witam czy mam szanse dostac dokumentaccje medyczna zony ktura zmarla a nieupowaznila mnie ,juz prubowalem ale bez skutecznie

 7. Katarzyna Przyborowska:

  Jeżeli żona nie upoważniła Pana przed śmiercią to żadna placówka dokumentacji nie wyda.
  Pozdrawiam.

 8. renata:

  czy szpital może odmówić wydania wypisu osoby zmarłej? tłumaczy iż nie wyda takiego wypisu bo nie ma upoważnienia kto ów wypis ma odebrać.

 9. maciek:

  NIe wydają dokumentacji bo dokonują biernej eutanazji w Polsce.Niedawno dobili mego Ojca w Szpitalu

 10. Problem 
z dostępem do dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta | Blog o prawie medycznym i prawach pacjenta:

  [...] Przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokładnie określają kto jest upoważniony do wglądu w dokumentację medyczną pacjenta, a o problemie z ograniczonym dostępem do dokumentacji przez członków najbliższej rodziny pisałam na tym blogu już dwa lata temu, we wpisie Udostępnienie dokumentacji medycznej rodzinie zmarłego pacjenta. [...]

Zostaw swój komentarz

CommentLuv badge