Rekordowe odszkodowanie za błąd medyczny

Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził rekordową kwotę 1,2 miliona złotych zadośćuczynienia wraz z odsetkami za siedem lat trwania procesu w pierwszej instancji.

W chwili obecnej jest to najwyższa rekompensata za błąd medyczny.

Sprawa toczyła się przeciwko Szpitalowi Klinicznemu Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie i towarzystwu ubezpieczeniowemu. Dotyczyła hospitalizacji oraz niedołożenia należytej staranności w toku leczenia, w wyniku czego powód stracił prącie.

W pierwszej instancji Sąd oddalił powództwo w całości, dopiero Sąd Apelacyjny dokonał odmiennej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego i zgodził się z twierdzeniami powoda. Prócz wysokiego zadośćuczynienia Sąd przyznał mu również miesięczną rentę.

Wyrok jest prawomocny.

Więcej na temat wyroku można przeczytać na portalu lex.pl

Dodaj komentarz